Prisma quadrata vuota

XLVI

COLVMNA LATERATA QVADRANGVLA VACVA